• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

HEAVYRange

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

700-1000kVA гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно напрежение, както и да действат като източник на енергия в случаи на авария. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати се характеризират с адаптивност към нуждите на всеки клиент и гъвкавост в конструкцията си. За да можем да бъдем в помощ на всеки наш клиенти да предложим решение за всеки проект, разполагаме с специализиран технически екип. 

Приложение:

 • Генератор за големи консуматори за електричество. 
 • Генератор за заводи. 
 • Генератор за големи производства.
 • Генератор за логистичен център.  

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 582kW/728kVA

МОЩНОСТ: 582kW/728kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 617kW/771kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 660kW/825kVA

МОЩНОСТ: 660kW/825kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 698kW/873kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 730kW/913kVA

МОЩНОСТ: 730kW/913kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 800kW/1000kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA GRUPEL