• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

INDUSTRIALRange

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения и следователно включват разширен капацитет от мощности. В специализирани сектори, болници, центрове за данни и хотели, тази гама от продукти осигурява захранване, способно да противодейства на всяко прекъсване или нестабилност на електрическата мрежа. В определени случаи, когато няма постоянно изградена електрическа мрежа, индустриалните генератори осигуряват непрекъснато, надеждно и безопасно снабдяване с електричество, с висока ефективност и рентабилност. Генераторите отговарят на всички действащи стандарти по отношение на шума и осигуряват комфорт на клиента. Те предоставят отлично качество използвайки доказани марки за мотори и алтернатори.

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 70kW/87kVA

МОЩНОСТ: 70 kW/87kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 80kW/100kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 88kW/110kVA

МОЩНОСТ: 100kW/125 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 108kW/135kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 118 kW/147kVA

МОЩНОСТ: 118 kW/147kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 135kW/168kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 156kW/195kVA

МОЩНОСТ: 156 kW/195 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 176kW/220kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 220kW/275 kVA

МОЩНОСТ: 220kW/275 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 264kW/330 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 285kW/356 kVA

МОЩНОСТ: 285 kW/356 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 337kW/421 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 352kW/440 kVA

МОЩНОСТ: 352 kW/440 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 396kW/495kVA

МОЩНОСТ: 396kW/495kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 440kW/550kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 495kW/619kVA

МОЩНОСТ: 495 kW/619 kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel 520kW/650kVA

ФАЗИ: ТРИФАЗЕН

ГОРИВО: ДИЗЕЛ

ДВИГАТЕЛИ
АЛТЕРНАТОРИ

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA