• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81kVA

SMARTRange

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81kVA

8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от машини, подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради, къщи и бизнес нуждите на малки и средни предприятия (производства, хотели, медицински центрове и други). Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel или доказаните и доста качествени Perkins, Baudouin и Iveco. Тези машини предлагат надеждност, безопасност и отлично съотношение цена-качество. Серията се предлага с  АВР табло, което при спиране на захранването автоматично прехвърля захранването на генератора. Тази гама може да се персонализира според нуждите на клиента и да се достави вариант без или с шумозаглушителен кожух, предлагат се различни опции за размер на резервоара, връзка с интернет и други.

Описание:

 • Дизелов генератор. 
 • Монофазен или трифазен генераторът (според нуждите на клиента).  Трифазен генератор може да захранва монофазни консуматори с допълнително табло.
 • Генераторът стартира автоматично и не се нуждае от управление. 
 • Генераторът може да се наблюдава и стартира дистанционно през интернет (опция). 

Приложение:

 • Генератори за къща. 
 • Генератори за вила. 
 • Генератори за кооперация. 
 • Генератори за медицински център.
 • Генератори за хотел. 
 • Генератори за подемник за гаражи. 
АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700KVA

INDUSTRIALRange

АВТОМАТИЧЕН ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР Grupel АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

87-700KVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения и следователно включват разширен капацитет от мощности. В специализирани сектори, болници, центрове за данни и хотели, тази гама от продукти осигурява захранване, способно да противодейства на всяко прекъсване или нестабилност на електрическата мрежа. В определени случаи, когато няма постоянно изградена електрическа мрежа, индустриалните генератори осигуряват непрекъснато, надеждно и безопасно снабдяване с електричество, с висока ефективност и рентабилност. Генераторите отговарят на всички действащи стандарти по отношение на шума и осигуряват комфорт на клиента. Те предоставят отлично качество използвайки доказани марки за мотори и алтеранатори.

Описание:

 • Автоматичен трифазен дизелов генератор. 
 • Генераторът стартира автоматично и не се нуждае от управление. 
 • Генераторът може да се наблюдава и стартира дистанционно през интернет (опция). 

Приложение:

 • Генератор за фабрика. 
 • Генератор за хотел. 
 • Генератор за дейтацентър.
 • Генератор за склад.  
АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

HEAVYRange

АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

700-1000kVA гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състои от контейнерни дизелови генератор, проектирани да осигурят захранване с ниско или средно напрежение, както и да действат като източник на енергия в случаи на авария. Предвид високата си мощност и спецификата на изработка, тези агрегати се характеризират с адаптивност към нуждите на всеки клиент и гъвкавост в конструкцията си. За да можем да бъдем в помощ на всеки наш клиенти да предложим решение за всеки проект, разполагаме с специализиран технически екип, които може да проучи заданието и да предложи правилното техническо решение, с което да се избегнат много “подводни камъни”, специфични за резервираното захранване. 

Описание:

 • Автоматичен трифазен дизелов генератор за ток. 
 • Генератор с голяма мощност, изискващ специфични умения за боравене и правила за безопасност.
 • Генераторът стартира автоматично и не се нуждае от управление. 
 • Генераторът може да се наблюдава и стартира дистанционно през интернет (опция). 

Приложение:

 • Генератор за големи консуматори за електричество. 
 • Генератор за заводи. 
 • Генератор за големи производства.
 • Генератор за логистичен център.