• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

Дизеловите Генератори на Grupel – Устойчиво Решение в Селското Стопанство

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Дизеловите генератори на Grupel – устойчиво решение в селското стопанство 

Ключов сектор за икономиката се явява селското стопанство, изисквайки непрекъснат достъп до енергия за поддръжка на производството си. Марката Grupel предлага изключителни решения за енергийно снабдяване чрез своите дизел генератори осигурявайки надежност ,гъвкавост и ефективност.

Grupel разбира нуждите на производителите от селскостопанския сектор, за това предлага пълна гама от генератори подходящи за парникови съоръжения, свинеферми, открити култури, птицеферми и млечни ферми.

В съвременните ферми тръдът е механизиран и всички процеси от храненето на животните до напояването,почистването, сушенето, доенето, поливането, събиране и обработка на продукцията се извършва чрез машини. За това възниква и необходимостта от постоянен ток за създаването на подходящат микроклимат както за животните така и за оранжерийните култури и  инкубаторите.

В препроръчителните норми във всички сгради за отлеждане на животни е необходимо електричество  за поддържане на вентилацията, отоплението и  осветлението.

Надеждност и Гъвкавост

Grupel е водещ световен производител на дизелови генератори с дългогодишен опит. Генераторите на Grupel са проектирани да осигуряват стабилно и непрекъснато електричество дори в най-изолирани и отдалечени райони, независимо дали става въпрос за захранване на фермерски стопанства, оранжерии, или водна инфраструктура,.

 Ефективност и Икономия

В дизеловите генератори на Grupel са интегрирани най-новите технологии за оптимизиране на горивната ефективност и намаляване на разходите за енергия за селксотостопанство.Марката Grupel предлага разнообразие от модели и капацитети на генераторите, които позволяват на селскостопанските производители да избират решение, което най-добре отговаря на техните нужди.

Оптимизация на Производствения Процес

Генераторите на Grupel позволяват на фермерите и земеделските стопани да увеличат производителността си, като същевременно намаляват риска от прекъсвания в електрозахранването. Това води до оптимизиране на производствения процес и по-голяма стабилност и сигурност на производството както и по-малко загуби.

Екологична Съзнателност

Grupel се стреми да намали екологичните отпечатъци от експлоатацията на генераторите си. Това помага за поддържане на екологична съзнателност в селското стопанство, но и за осигуряване на съответствие със законовите изисквания за защита на околната среда.

Дизеловите генератори на Grupel се отличават с изключителна надеждност и гъвкавост, което ги прави идеален избор за селското стопанство. Чрез иновативните си технологии за намаляване на емисиите, Grupel доказва ангажимента си към екологичната устойчивост.

 

Подобни публикации