• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

Защо да изберем бензинов генератор?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Защо да изберем бензинов генератор?

Живеем в епоха, в която електричеството играе ключова роля в нашия ежедневен живот. Електроенергията е жизнено важен елемент от домашното осветеление до работата в офиса, от промишлените производства до забавлението у дома или навън. Но, какво се случва, когато токът спре за неопределен период от време. Тогава възниква необходимостта от генератор, който да ни осигури нужната енергия. Истинско предизвикателсвто може да се окаже изборът на правилния тип генератор, който да отговори на нуждите ни.

Въведение в генераторите

Нека разгледаме как работят бензиновите и дизеловите генератори. И двата модела генератори преобразуват химическата енергия съдържаща се в горивото в електрическа енергия. В зависимост от вида на генератора процесът се различава.

Бензинов генератор

Като основно гориво за производство на електроенергия бензиновият генератор използва бензин. Бензиновият генератор се състои от двигател, който работи с вътрешно горене и генераторен механизъм, който преобразува двигателната енергия в електрическа. Този вид генератори са значително по-леки и мобилни от дизеловите, което ги прави подходящи за домашна употреба и за малки търговски дейности.

Предимства и недостатъци на бензиновите генератори 

Предимства

1.Подходящи за домашна употреба: 

Бензиновите генератори са идеални за домашна употреба поради своята портативност и лесна употреба.

2.По-ниската цена: 

Бензиновите генератори са по-евтини от дизеловите, което ги прави по-достъпни за по-широк кръг от потребители.

3.По-леки и по-мобилни: 

Бензиновите генератори са по-леки и по-мобилни, което ги прави идеални за приложения извън дома или на открито.

Недостатъци

По-ниска ефективност:

1. Бензиновите генератори обикновено имат по-ниска ефективност в сравнение с дизеловите генератори, което може да доведе до по-високи оперативни разходи.

2. По-кратък живот на двигателя: Бензиновите двигатели обикновено имат по-кратък живот в сравнение с дизеловите. Те са по-подходящи за леки и средни натоварвания, но при по-интензивна употреба може да бъде необходима по-честа поддръжка и сервизиране.

Популярен избор за осигуряване на електричество в различни ситуации, където няма достъп до електрическа мрежа се явяват бензиновите генератори. Те предлагат изключително удобство и портативност.

 

Подобни публикации