• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

Защо да изберем дизелов генератор?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Защо да изберем дизелов генератор?

В различни области на нашия живот, където се изисква непрекъснато електрозахранване, дизеловите генератори се явяват ключов елемент. Те се използват в строителство, в различни индустриални сектори, здравеопазването , търговията и при домашни условия.

Дизелов генератор

За производството на електричество дизеловите генератори използват двигател с вътрешно гориво,и дизелово говориво. Този тип генератори са по-издържливи и по-ефективни от бензиновите генератори. В повечето случай се използват за промишлени мощности и за средни до големи търговски обекти.

Предимства и недостатъци на дизеловите генератори

Предимства 

1.По-голяма издръжливост и надеждност: Дизеловите генератори са известни със своята издръжливост.

Те са проектирани да работят в тежки условия и да издържат значително по-дълго време в сравнение с бензиновите. Конструкцията им е по-здрава, и по-мощна, което ги прави подходящи за продължително и непрекъснато използване. Това ги прави предпочитани в ситуации, където е необходимо да се гарантира непрекъснато електрозахранване като болници, банки и различни индустриални обекти.

2. По-голяма ефективност и по-ниски оперативни разходи

Двигателите на дизеловите генератори са проектирани, да използват горивото по-ефективно, което води до по-ниски оперативни разходи за електроенергия за киловат час.Да не забравяме, че дизелът има по-голяма плътност на енергията от бензина, като предлага по –голяма мощност при същия обем на горивния резорвоар.

3. По-подходящи за интензивна употреба при тежки условия

Дизеловите генератори могат да издържат на продължително натоварване, тежки условия и работа при висока температура, което ги прави подходящи за всяка една индустрия.

3.По-голяма продължителност на работа без прекъсване

Дизеловите генератори обикновено могат да работят по-дълго време без прекъсване в сравнение с бензиновите аналози, поради по-голямата си ефективност и плътност на енергията. Това ги прави идеални за болници, медицински центрове и инфраструктурни обекти.

Недостатъци

1. Замърсяване на околната среда

Дизеловите генератори излъчват вредни емисии, като въглероден диоксид (CO2), азотни оксиди (NOx) и частици, които могат да допринесат за замърсяването на въздуха и околната среда.

2. Шум и вибрации

Един от недостатъците на дизеловите генератори е нивото шум и вибрации при работа. Двигатели произвеждат значително ниво на шум, което може да бъде дразнещо и дори вредно за слуха. 

3. Допълнителни разходи за сервизиране

При дизеловите генератори трябва да се вземат предвид и допълнителните разходи за поддръжка и смяна на консумативи.

4. По-големи и по-тежки

Дизеловите генератори са по-големи и по-тежки в сравнение с бензиновите. Могат да се окажат по-трудни за пренасяне и монтаж в различни среди и обекти.

С правилно планиране и поддръжка, недостатъците могат да бъдат преодолени, като се увеличи ефективността и надеждността на системата за електрозахранване.

 

Подобни публикации