• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

Значение на дизеловите генератори в болниците: Енергия и Здраве

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Значение на дизеловите генератори в болниците: Осигуряване на Енергия и Здраве

В болниците дизеловите генератори имат съществена роля, тъй като на тях се разчита за предоставянето на надеждно електрозахранване при прекъсване на основния източник на захранване при авария или природно бедствие. Истинско предизвикателство е осигуряването на непрекъснато електрозахранване за поддържане на живота на пациентите.

Значение на Дизеловите Генератори в Болниците

От критично значение е предоставянето на непрекъснато електрозахранване в болниците. За правилното функциониране на всяка една болница е необходима електрическа енергия за медицинското оборудване, осветлението и отоплението.В случай на прекъсване на електричеството, рисковете са сериозни и могат да доведат до загуба на живот. В този ред дизеловите генератори се явяват критичен компонент от инфраструктурата на болниците.

Предимства на Дизеловите Генератори

1.Надежност: Дизеловите генератори са известни със своята надежност. В болничната среда от съществено значение е предоставянето на стабилно електрозахранване в най-кратки срокове, където нищо не може да бъде оставено на случайността.

2.Дълъг живот: Както знаем дизеловите генератори са издръжливи на натоварване и могат да издържат продължителен период от време. В болниците често системата за електрозахранване е натоварена, което ги прави идеални за използване.

3.Гъвкавост: За да се гарантира сигурността на електрозахранването на различните зони и отделения, дизеловите генератори се исталират обикновено на различни места в болничния комплекс. По този начин се осигурява гъвкавост на електрическата система в случай на извънредна ситуация.

Ефективност при голямо натоварване

Натоварването на електрозахранването в болничната среда може да варира значително. Дизеловите генератори могат да се справят със скачъците в натоварването  и да осигурят необходимото електрозахранване без да пречат на протичатенто на нормалния работен процес и без понижаване качеството на обслужването.

Предизвикателства пред Дизеловите Генератори в Болниците

1.Емисии на Вредни Газове: Дизеловите генератори произвеждат газове, които могат да бъдат вредни за околната среда. За това е необходимо да се предприемат мерки за намаляване на вредните емисии и защита на болничната среда.

2.Поддръжка и Обслужване:За да функционират оптимално дизеловите генератори изискват редовна поддръжка и обслужване. Това включва, проверки, сменя на консумативи като гориво,масло, филтри и замяна на части при необходимост. Предизвикателство може да се окаже поддръжката в болнична среда, но при добра организация може да се осигури непрекъснатост на електрозахранването.

3.Шум и Вибрации: Дизеловите генератори са шумни и са известни със своето вибриращо функциониране. В болничната среда това може да се окаже проблематично, където пациентите са чувствителни към външния шум и стрес.

Важността на дизеловите генератори за болничната инфраструктура е огромна, тъй като дизеловите генератори играят критична роля в болниците, осигурявайки електрозахранване, от което зависят животи. 

 

Подобни публикации