• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

Интегриране на Дизеловите Генератори в Дейта Центровете

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Интегриране на Дизеловите Генератори в Дейта Центровете

Дейта центровете имат съществена роля, в нашето ежедневие, тъй като данните са в основата на цифровата трансформация. Те поддръжат всики аспекти на съвременния бизнес и обществен живот. Един от най-критичните аспекти на дейта центъра е неговата способност да осигури надеждна и непрекъсната енергийна доставка.

Дейта Центъра и Неговата Важност

Дейта центъра е мястото, където се съхраняват, обработват и управляват големи обеми от данни. Те служат за поддръжка на операции и вземането на стратегически решения, за това e важно данните да бъдат достъпни по всяко едно време и да се поддържа непрекъсната оперативност на системата.

Необходимостта от Непрекъснатост

От критично значение за дейта центровете е непрекъснатостта на енергийното захранване.  До сериозни последици, могат да доведат прекъсванията на електрозахранването като загуба на данни, прекъсване на услуги и дори финансови загуби за компаниите. За това е важно дейта центровете да разполагат с алтернативни източници на електрозахранване, като генератори, които да се включват автоматично, в случай на прекъсване на основната електрическа мрежа.

Дизеловите Генератори като Резервни Източници на Енергия

Като резервни източници на електроенергия, често се използват дизеловите генератори.Дизеловите генератори са проектирани да се включат в момента, в който прекъсне електрозахранването и да предоставят необходимата енергия за поддържането на всички операции в дейта центъра до възстановяване на основното захранване.

Предимствата на Дизеловите Генератори в Дейта Центровете

1.Надеждност: Дизеловите генератори предоставят стабилно и непрекъснато електрозахранване на дейта центровете. Те са изключително надежни и могат да работят без прекъсване продължителен период от време.

2.Гъвкавост:В зависимост от нуждите на дейта центъра, дизеловите генератори могат да бъдат интегрирани в различни конфигурации и мащаби. Те са изключително гъвкави.Те могат да бъдат скалирани в големина, за да отговарят на различни нива на електрически товар и да осигурят ефективност и икономия на гориво.

3.Икономическа Ефективност: Дизеловите генератори са по-икономически ефективни, в сравнение с алтернативни източници на енергия, като батерийни бекъп системи, особено за дългосрочни резервни енергийни нужди. Те осигуряват непрекъсната енергия при по-ниски операционни разходи.

4.Лесна поддръжка: Инсталацията и поддръжката на дизеловите генератори е относително лесна, което ги прави предпочитан избор.

В повечето случай големите Центрове за данни са свързани към големи електропреносни мрежи, прекъсванията в електрозахранването все още се случват поради различни причини като природни бедствия, технически проблеми или човешки грешки. Затова е жизненоважно да се има резервна енергийна система, която да се активира автоматично в случай на прекъсване на основното електрозахранване.

Подобни публикации