• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

Обслужване и поддръжка на дизеловия генератор

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Обслужване и поддръжка на дизеловия генератор

В множество области дизеловите генератори имат съществена роля в осигуряването на надежно електрозахранване при срив или на места където електрическата мрежа не е налична. Те се използват както в болници, индустриални обекти, така и в домовете.  Гаранция за ефективната и безпроблемна работа е правилното обслужване и поддръжка.

Ключови аспекти при обслужването и поддръжката е познаването на основните компонени на генератора, както и избора на подходящо място за инсталация и свързване към електрическата мрежа

• Агрегат

• Двигател

• Контролен панел

• Горивна система

• Охлаждаща система

 

Подготовка за Обслужване и Поддръжка

 

План за Обслужване

 

Най-важната стъпка за правилното обслужване и поддръжка е изготвянето на план за поддръжка, който включва редовни проверки на дизеловия генератор, смяна на масла и филтри, заместване на части.

 

Обучение на Персонала

 

Правилното обслужване на генератора включва добре обучен персонал, който да следва процедурите по безопасност както и придобиването на умения за остраняване на неизправности при нужда.

Резервни Части

С течение на времето основните компоненти  се износват и повреждат. Наличието на резервни части е от изключителна важност за навременното остраняване на неизправности.

 

Рутинни Проверки и Обслужване

 

Проверка на Горивната Система

За дизеловия генератор горивната система е жизнено важен компонент. Редовните проверки включват контрол на качеството на горивото, филтрирането му и системата  за подаване. За да се уверим, че горивото отговаря на спецификациите и не представлява риск за системата е необходимо да се извършват тестове на гориво.

 

Проверка на Системата за Охлаждане

Правилното функциониране на системата за охлаждане гарантира ефективната работа на дизеловия генератор.

За проверката е необходимо да се извърши контрол на нивата на антифриза, състоянието на вентилатора и радиатора. Редовната поддръжка е гаранция за предовратяване на прегаряне и поддръжка на  стабилни  температурните условия.

 

Система за Електрозахранване и Акумулатори

От съществено значение е да се извърши проверка на системата за електрозахранване, която включва оценка на състоянието на акумулаторите, релетата и свързването на електрическите кабели. За се гарантира непрекъснатата екплоатация на дизеловия генератор е необходимо да се подменят акумулаторите и да се направи тест на аварийните захранващи системи.

 

Моторът и Системата за Управление

 

Моторът и контролерът са най-важните компоненти на дизеловия генератор. Редовните обновления на софтуерът са от ключово значение. Навременното обслужване и поддръжка са гаранция, че системите винаги ще бъдат готови за действие.

 

Подобни публикации