• RELIABLE POWER SOLUTIONS INDUSTRY, BUSINESS & HOME
  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ

  GRUPELкачество, надеждност и ефективност

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 8-81 kWA

  SMARTRange

  8-81kVA– гамата дизелови генератори Smart Range се състои от продукти подходящи за резервирано захранване на жилищни сгради и дребен към средно насочен бизнес. Генераторите се предлагат с мотори собствена марка Grupel .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 87-700kVA

  INDUSTRIALRange

  87-700kVA-гамата промишлени дизелови генератори Industrial Range е специално разработена за индустриалния сектор и е проектирана да работи като основен или авариен източник на захранване. Тези генератори са предназначени за разнообразен набор от приложения .

  АВТОМАТИЧНИ ДИЗЕЛОВИ ГЕНЕРАТОРИ 700-1000kVA

  HEAVYRange

  700-1000kVA– гамата промишлени дизелови генератори Heavy Range е специално разработена за да задоволи индустриалните нужди с високи енергийни изисквания. Тази гама се състой от контейнерни дизелови генератори проектирани да осигурят захранване с ниско или средно.

резултати търсене

Ролята на дизеловите генератори на марката Grupel в банковия и финансов сектор

В глобалната икономика банковият и финансов сектор играят съществена роля, като осигуряват инфраструктурата за обработка на милиарди трансакции всеки ден. За да функционира ефективно и безпроблемно, този сектор се нуждае от надеждно електрозахранване. Дизеловият генератор на марката Grupel, предоставя устойчиво и сигурно решение за непрекъснато електрозахранване.

Повече »

Дизеловите Генератори на Grupel – Устойчиво Решение в Селското Стопанство

Ключов сектор за икономиката се явява селското стопанство, изисквайки непрекъснат достъп до енергия за поддръжка на производството си. Марката Grupel предлага изключителни решения за енергийно снабдяване чрез своите дизел генератори осигурявайки надежност ,гъвкавост и ефективност.

Повече »

Безшумните Дизел Генератори на Grupel: Тихи и Ефективни

Grupel със своя дългогодишен опит и история е водещ производител на енергийни решения, фокусиран върху качеството на продуктите и иновациите. В сферата на дизел генераторите Grupel се отличава със своите безшумни решения, които осигуряват електричество в критични ситуации с минимално въздействие върху околната среда и потребителите.

Повече »

Значение на дизеловите генератори в болниците: Енергия и Здраве

В болниците дизеловите генератори имат съществена роля, тъй като на тях се разчита за предоставянето на надеждно електрозахранване при прекъсване на основния източник на захранване при авария или природно бедствие. Истинско предизвикателство е осигуряването на непрекъснато електрозахранване за поддържане на живота на пациентите.

Повече »

Интегриране на Дизеловите Генератори в Дейта Центровете

Дейта центровете имат съществена роля, в нашето ежедневие, тъй като данните са в основата на цифровата трансформация. Те поддръжат всики аспекти на съвременния бизнес и обществен живот. Един от най-критичните аспекти на дейта центъра е неговата способност да осигури надеждна и непрекъсната енергийна доставка.

Повече »

Монофазен или Трифазен дизелов генератор да изберем?

В различни области на живота дизеловите генератори имат съществено значение за доставката на електроенергия от бита до промишлеността. В случай на прекъсване или липса на електрозахранване на мрежата генераторите осигуряват непрекъснато електричество.Монофазният и трифазният дизелови генератори са две основни категории, всяка със своите предимства и приложения.

Повече »

Защо да изберем дизелов генератор?

В различни области на нашия живот, където се изисква непрекъснато електрозахранване, дизеловите генератори се явяват ключов елемент. Те се използват в строителство, в различни индустриални сектори, здравеопазването , търговията и при домашни условия.

Повече »

Защо да изберем бензинов генератор?

Живеем в епоха, в която електричеството играе ключова роля в нашия ежедневен живот. Електроенергията е жизнено важен елемент от домашното осветеление до работата в офиса, от промишлените производства до забавлението у дома или навън. Но, какво се случва, когато токът спре за неопределен период от време. Тогава възниква необходимостта от генератор, който да ни осигури нужната енергия. Истинско предизвикателсвто може да се окаже изборът на правилния тип генератор, който да отговори на нуждите ни.

Повече »

Обслужване и поддръжка на дизеловия генератор

В множество области дизеловите генератори имат съществена роля в осигуряването на надежно електрозахранване при срив или на места където електрическата мрежа не е налична. Те се използват както в болници, индустриални обекти, така и в домовете. Гаранция за ефективната и безпроблемна работа е правилното обслужване и поддръжка.
Ключови аспекти при обслужването и поддръжката е познаването на основните компонени на генератора, както и избора на подходящо място за инсталация и свързване към електрическата мрежа.

Повече »

Генератори за Ток: Неделима Част от Съвременния Живот и Индустрия

В нашия модерен свят, където електрозахранването играе критична роля в повечето аспекти на ежедневието, генераторите за ток се превърнаха в неизменна част от инфраструктурата. Техните приложения са разнообразни и се използват в различни сфери на обществото. В тази статия ще разгледаме многобройните области, в които генераторите за ток са необходими, както и техните роли в снабдяването на енергия.

Повече »